Czym są meta tagi?

Czym są meta tagi?

Meta tagi to specjalne znaczniki, służące opisywaniu zawartości strony internetowej (dokumentu HTML), dowiedz się o nich więcej! Te elementy, umieszczane w sekcji  strony, są podstawą optymalizacji SEO każdej witryny. Wyjaśniamy wszystko, co możesz chcieć o nich wiedzieć.

Co to znaczy meta?

Meta znaczy przede wszystkim “poza”, ”po” lub “za” czymś. To znaczenie pierwotne, wywodzące się jeszcze ze starożytnej Grecji. Funkcjonuje ono do dzisiaj jako przedrostek, wskazujący na wyższy stopień czegoś (coś będącego poza pierwotną kategorią), np. w słowie metafizyka, czy powstającym metaverse. Pod tym samym znaczeniem rozpatrywać można nazwę przedsiębiorstwa Meta (dawniej Facebook).

Meta funkcjonuje jednak także jednocześnie jako prefiks wskazujący na odnoszenie się czegoś “do samego siebie”, autorefleksję. Tutaj kryje się znaczenie metadanych (w tym właśnie meta tagów), czyli danych o danych. Inne zbudowane w ten sam sposób pojęcia to metateksty (teksty o tekstach), metapoznanie (myślenie o myśleniu), czy metażarty (żarty o żartach).

Jako samodzielne słowo, w języku polskim, meta to oczywiście miejsce, w którym kończy się wyścig lub cel (koniec) jakiegoś działania.

Inne, poboczne znaczenia słowa “meta”:

 • Słówko “meta” można spotkać (potocznie) w gamingu (głównie w e-sporcie), jako określenie najbardziej efektywnych taktyk,
 • W slangu “meta” to nazwa miejsca sprzedaży nielegalnego alkoholu lub kryjówki kogoś ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości,
 • “Meta” bywa używane jako potoczna nazwa metamfetaminy,
 • W niektórych środowiskach “meta” bywa używane jako skrót nazwy zespołu Metallica.

Czy znaczniki meta wyświetlają informację na ekranie?

Nie. Znaczniki meta są niewidoczne dla użytkownika, odczytują je wyłącznie roboty internetowe. Jedynym sposobem na to, by zobaczyć je w przeglądarce internetowej, jest zajrzenie do kodu HTML serwisu (wyświetlenie źródła strony).

Wyjątkiem są meta tagi title oraz description (tytuł oraz opis). Te dwa znaczniki są widoczne w wynikach wyświetlanych przez wyszukiwarki, jako tytuł i opis serwisu. Tag tytułowy jest też widoczny jako etykieta karty przeglądarki. Nadal nie widać ich jednak na samej stronie.

Jaki wpływ na wyszukiwarkę mają meta tagi i tag tytuł?

Meta tagi wpływają na wyszukiwarkę na trzy sposoby:

 1. Na pozycję i widoczność - meta tag tytuł jest istotnym czynnikiem rankingowym, wpływającym na pozycję strony w wynikach. Same właściwie uzupełnione meta tagi w obrębie całego serwisu mogą też podnosić jego jakość w oczach Google.
 2. Na roboty internetowe wyszukiwarek - meta tag robots jest jednym z elementów pozwalających zarządzać indeksacją w Google, czyli procesem odpowiedzialnym za to, jak wyszukiwarka odczytuje, rozumie i w efekcie dobiera do wyników wyszukiwania nasz serwis.
 3. Na odbiór przez użytkowników - meta tytuł i meta opis są widoczne w Google, wpływają więc na to, jak nasza strona jest odbierana przez szukających. Tagi te są pierwszym kontaktem użytkownika z naszym serwisem.

Gdzie wstawiamy znaczniki meta?

W sekcji  naszej strony internetowej (dokumentu HTML). Jeśli korzystasz z jakiegoś systemu CMS (np. WordPress) lub platformy e-commerce, to najprawdopodobniej możesz też ustawiać je z poziomu panelu administracyjnego.

Co ciekawe, niektóre platformy pozwalają na banalnie prostą automatyzację zarówno tworzenia, jak i wstawiania meta tagów, poprzez tworzenie prostych reguł generowania.

Jak sprawdzić meta tagi strony?

Meta tagi strony możesz sprawdzić, wchodząc na nią w dowolnej przeglądarce. Wystarczy kliknąć gdziekolwiek na stronie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję “Wyświetl źródło strony”. Jeśli chcesz jednak sprawdzić szybko więcej niż jeden adres, możesz też wykorzystać w tym celu specjalnie oprogramowanie.

Co się wpisuje w sekcje meta?

W sekcji  umieścić można cztery atrybuty: charset, http-equiv, name oraz content.  O ich znaczeniu, funkcjach i zastosowaniu piszemy poniżej.

W  umieścić można też atrybut property służący definiowaniu tagów Open Graph (integracja z Facebookiem).

Oprócz nich sekcja ta wspiera również globalne artybuty HTML.

Co oznacza meta name w HTML?

Meta name w HTML to artybut, który w swojej wartości określa nazwę (rodzaj) meta tagu. Analogicznie do niego, meta content jest atrybutem, którego wartość określa właściwy tag, czyli przekazywane w nim dane.

Przykładowo: dla meta title meta name przyjmuje wartość “description”, a meta content jest po prostu opisem strony.

Co robi meta name?

Meta name definiuje rodzaj meta tagu. Dzięki niemu roboty oraz przeglądarki są w stanie zrozumieć, z jakim rodzajem danych mają do czynienia. W jego wartości wpisujemy nazwę tworzonego tagu, np. “name=description”.

Jakie wartości przyjmuje znacznik meta z atrybutem name?

Z punktu widzenia SEO znacznik meta z atrybutem name może przyjąć następujące wartości:

 • description (opis strony),
 • robots / Googlebot (wskazówki dla wyszukiwarek),
 • google-site-verification (weryfikacja Google Search Console),
 • keywords (słowa kluczowe),
 • copyright (właściciel praw autorskich),
 • author (autor treści),
 • viewport (sposób wyświetlania strony na urządzeniach mobilnych),
 • rating (ozaczenie treści dla dorosłych),

Nie jest to jednak kompletna lista meta tagów. Wszystko dlatego, że nie każdy z nich jest atrybutem znacznika meta.

Który z atrybutów nie jest atrybutem znacznika meta?

Meta title, czyli tytuł strony. Znacznik ten jest osobnym tagiem HTML, również umieszczanym w sekcji  i również definiującym metadane, ale nie umieszczanym za pomocą meta name.

Jaki znacznik meta odpowiada za opis strony?

Za opis strony odpowiada znacznik meta description. To właśnie jego zawartość jest wyświetlana jako krótki opis serwisu w wynikach wyszukiwania.

Jak pisać meta tagi?

Spośród wszystkich meta tagów, napisania według specjalnych zasad wymagają jedynie meta description i title (oraz dwa analogiczne tagi Open Graph, jeśli ich używamy). Dla reszty wybieramy po prostu odpowiednie dla strony i naszych preferencji, zdefiniowane z góry wartości.

Wyjątkami są meta keywords, author i copyright, które uzupełnia się kolejno słowami kluczowymi oraz imionami i nazwiskami autorów lub nazwami przedsiębiorstw / instytucji, ale tych tagów praktycznie się już nie używa.

Meta tytuł powinien zawierać najważniejsze dla danej podstrony słowo kluczowe, a jednocześnie maksymalnie opisowo przedstawiać jej zawartość i zachęcać do kliknięcia. Powinien być też zbliżony lub identyczny jak nagłówek H1 i unikalny.

Ile znaków w meta title?

Zalecana długość to 50-70 znaków ze spacjami. Wiele osób zaleca tutaj przeróżne przedziały i “idealne” długości, ale w gruncie rzeczy średnia mieści się właśnie w takim zakresie. Jeśli piszesz meta title, polecamy celowa w ten przedział. Pamiętaj jednak, że również nie jest to sztywna zasada. Drobne odchylenia nie wpłyną negatywnie na SEO.

Co wpisać w meta description?

Ze względu na brak wpływu meta opisu na SEO nie ma żadnych sztywnych zasad dotyczących tego, co powinno się w nim znaleźć. Najważniejsze w meta description to przedstawić zawartość strony i zachęcić użytkownika do odwiedzin. Dobrze jest też trzymać się zalecanej ilości znaków. Możesz przyjąć tutaj jednak absolutnie dowolną taktykę.

Jeśli nie wiesz, jak to powinno wyglądać, przyjrzyj się opisom swojej konkurencji. Poszukaj używanych przez siebie słów kluczowych w Google i sprawdź, jak opisują się serwisy podobne Twojemu. Kilka najlepszych wyników jest zazwyczaj wystarczającą inspiracją. Pamiętaj tylko, że Twoje opisy muszą być unikalne.

Ile znaków w meta description?

Utarło się, że meta opis powinien mieścić się w około 155 znakach ze spacjami (właśnie tyle w wynikach wyszukiwania wyświetla Google). Nie ma tu jednak żadnego limitu czy ilości minimalnej. Jeśli chcesz, twój opis może mieć 80, 120 czy nawet 250 znaków. Pamiętaj tylko, że wszystko, co znajdzie się po 155 znaku, nie będzie wyświetlane w wynikach.

Co to jest meta Keywords?

Meta Keywords to meta tag, w którym można wskazać najważniejsze dla danej strony internetowej słowa kluczowe. Dawniej bardzo istotny w SEO, aktualnie mocno bezwartościowy. W wyniku masowych nadużyć Google kompletnie ignoruje meta keywords, przez co używanie go nie ma większego sensu.

Za co odpowiada atrybut charset dla znacznika meta?

Atrybut charset dla znacznika meta pozwala zdefiniować kodowanie znaków w dokumencie HTML. Zastosowanie go wpływa na prawidłowe wyświetlanie tekstu, a przez to też czytelność i właściwe funkcjonowanie strony. To element obowiązkowy, ale stosowanie go ogranicza się tylko do umieszczenia w sekcji  poniższej linijki:

Co oznacza meta charset utf 8?

Meta charset UTF-8 oznacza, że zawierająca go strona stosuje kodowanie znaków UTF-8. Samo UTF-8 to z kolei najpopularniejsze kodowanie znaków w sieci WWW, zalecane przez oficjalną specyfikację HTML5 oraz wytyczne Google. Pokrywa ono praktycznie wszystkie znaki i symbole świata.